Подарочный набор-премиум «Шань Шуй Жу Мо» 4 банки с чаем

6000,00
Подарочная коробка 4 банки с чаем: Цзюй Пу Ча, Дянь Хун, Моли Хуа Ча, Бай Мао Хоу. Размер коробки: 32*28*12см